Təşkilatlar

Kollektor şirkəti

Mobil operator

Kommunal xidmət müəssisəsi

Dövlət orqanı

LPO Sığorta şirkəti