Təşkilatlar

Faktorinq şirkəti

Kollektor şirkəti

Mobil operator

Kommunal xidmət müəssisəsi

Dövlət orqanı