Kredit hesabatı sorğusu

Sayı Xidmətin adı Xidmətin qiyməti * (AZN) Tarifin qüvvəyə minmə tarixi
1 Kredit hesabatı 1.00 19 fevral 2018-ci il

* Qiymətlərə ƏDV daxildir


Büronun əsas fəaliyyət istiqaməti məlumat təchizatçılarından topladığı məlumatları kredit hesabatı formasında tərtib etmək, təhlilini aparmaq və istifadəçilərin sorğusu əsasında onlara təqdim etməkdən ibarətdir. Belə ki, kredit təşkilatları bu kredit hesabatlarını əldə etməklə öz potensial borcalanlarının son 10 il ərzində mövcud olan kredit öhdəlikləri barədə geniş məlumat əldə etmiş olurlar. Bu hesabat vasitəsilə kredit təşkilatları gələcək risklərini qiymətləndirmək və müvafiq qərarlar qəbul etmək imkanı qazanırlar.