Skorinq hesabatı sorğusu

Sayı Xidmətin adı Xidmətin qiyməti* (AZN) Tarifin qüvvəyə minmə tarixi
1 Skorinq hesabtı 0.50 1 oktyabr 2020-ci il

* Qiymətlərə ƏDV daxildir


Büro hər bir kredit təşkilatına fiziki şəxslərin və fərdi sahibkarların skor göstəriciləri barədə məlumat əldə etmək imkanı yaratmışdır. Bu hesabat vasitəsilə kredit təşkilatları borcalanın maliyyə öhdəliyi üzrə fərdi reytinqini əldə edir və beləliklə kredit hesabatının ümumiləşdirilmiş forması olan bu hesabat vasitəsilə riskləri daha qısa zaman kəsiyində qiymətləndirmək mümkün olur.