Service name

Kredit Hesabatı

Kredit hesabatı - "Kredit büroları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunla icazə verilən məqsədlər və həcm daxilində məlumat istifadəçilərinə kredit tarixçəsindən verilən...

Service name

FinScore

Skorinq statistik metodlara əsaslanan, borcalanların krediti ödəmə qabiliyyətinin və maliyyə intizamının müəyyən edilməsinə dəstək olmaqla maliyyə inklüzivliyinin artırılmasına töhfə vermək...

Service name

Toplu Kredit Hesabatı

Toplu kredit hesabatı – Büroya üzv təşkilatlara hal-hazırda istifadədə olan kredit hesabatlarını eyni formatda, lakin toplu şəkildə əldə etmək imkanı...

Service name

Kommunal xidmətlər üzrə hesabat

Nə üçün kommunal xidmətlər üzrə çıxarış əldə edilməlidir?Bəzi hallarda kredit müraciəti etmiş şəxslərin kredit tarixçəsində kifayət qədər məlumat olmur. Bu,...

Service name

Keçmişdə Edilmiş Sorğuların Elektron Nüsxələri

Keçmişdə Edilmiş Sorğuların Elektron Nüsxələri Xidməti - Təşkilata keçmişdə etdiklərin kredit hesabatı sorğularının elektron nüsxələrini əldə etmək imkanı verir.Xidmətin üstünlükləri:•...

Service name

Alternativ məlumatlar üzrə hesabat

Azərbaycan Kredit Bürosu (Büro) tərəfindən ənənəvi xidmətlərlə yanaşı şəxslərin dövlət orqanlarının məlumat bazasında mövcud olan icbari öhdəlikləri ilə bağlı məlumatlar üzrə...