Skorinq Skorinq

Skorinq – riyazi-statistik metodlara əsaslanan və müştərinin krediti geri ödəmə imkanlarını cari kredit tarixçəsi əsasında qiymətləndirən reytinq sistemidir. Skorinq modeli riskləri proqnozlaşdırmaq üçün dizayn edilir ki, kredit məhsulu təqdim edən təşkilatda borcalanın qarşıdakı müddət ərzində kredit öhdəlikərini ödəmə imkanları haqqında fikir formalaşdırır. 

AKB müştərilərinin stabil və davamlı qərar vermə imkanlarını yüksəltmək üçün onlara hər bir potensial borcalan üzrə skorinq (fərdi kredit reytinqi) məhsulunu təqdim edir. 


Skorinqin istifadəçilər üçün faydaları:

• Qərar qəbulu prosesində şəxsin risk davranışlarının qiymətləndirilməsi;

• Təşkilatın kredit portfeli üzrə risklərinin qiymətləndirilməsi;

• Trend analizi, risklərin paylanması analizi və portfelin vaxtaşırı monitorinq olunması;

• AKB skor təşkilatdaxili skorinq modelinin bir hissəsi kimi effektiv istifadə oluna bilər.


Təqdim olunan skorinq modelində ballar 1-1000 arasında dəyişir. Fərdi reytinqlər çoxsaylı faktorların təsiri altında formalaşır. Bu faktorlardan ən çox təsir edən beşi aşağıdakılardır:

• Kredit tarixçəsi üzrə gecikmə günlərinin olmaması;

• Son üç ay üzrə ödənişlərdə gecikmələr;

• Aktiv kreditlərin sayı;

• Aylıq borc yükünün həcmi;

• Borclu olduğu kredit təşkilatının tipi


Aşağıdakı səbəblərdən skor hesablanmasından imtina olunur:


AB - Şəxsin cari dövr üzrə aktiv öhdəliyində yüksək gecikmə günləri mövcuddur.

CC - Şəxsin son 12 ay ərzində aktiv öhdəliyi mövcud olmamışdır.

TN - Şəxs qiymətləndirmə üçün çox yenidir.

NC - Şəxsin hər hansı kredit öhdəliyi mövcud deyil.

TY - Şəxsin yaşı 16-dan kiçikdir.

NU - Şəxsin yenilənməmiş aktiv kreditləri mövcuddur.

LP - Hüquqi şəxslərə skorların verilməsi nəzərdə tutulmamışdır.