Skorinq SkorinqSkorinq statistik metodlara əsaslanan, borcalanların davranışlarının yoxlanılması və maliyyə imkanlarının daha da əlçatan olması və rahat şəkildə borcalan tərəfindən əldə edilməsi üçün Azərbaycan Kredit Bürosu (AKB) tərəfindən istifadəyə verilmiş xüsusi modeldir.


Proqnozlaşdırma gücü kifayət qədər yüksək olan (Gini əmsalı - 66.3) bu model AKB ilə Türkiyənin “Kredi Kayıt Bürosu”nun (KKB) birgə əməkdaşlığı çərçivəsində hazırlanmışdır. Skorinq modeli AKB-də kredit tarixçəsi subyektləri haqqında toplanmış məlumatların təhlilinə əsasən borcalan davranışlarının öyrənilməsini və əldə edilən nəticələr əsasında fərdi reytinqlərin verilməsini həyata keçirir və skor şkalası 1-1000 arasında qiymətləndirilir.


Skorinq sistemi istər borcalanlar üçün, istərsə də maliyyə institutları üçün kifayət qədər üstünlüklərə malikdir.


Maliyyə institutları üçün:

1. Kredit risklərinin daha dəqiq qiymətləndirilməsi;

2. Daha yaxşı, sürətli və dinamik qərarlar qəbul etmək;

3. Kredit şərtlərinin daha da əlçatanlığının təmin edilməsi;

4. Kredit limitinin daha dəqiq təyin edilməsi;

5. Borcalanın ödəniş qabiliyyətinin daha doğru şəkildə təyin olunması.


Borcalanlar üçün:

1. Kredit kartları və kreditlər üzrə aşağı faiz dərəcələrinin əldə olunması imkanı;

2. Borcalanlara obyektiv münasibət (eyni detallara sahib olanlar eyni balı alır);

3. Daha qısa zaman və daha az sənədləşmə ilə kredit əldə etmək;

4. Kredit və ya kredit kartı limitinin daha tez və sürətli şəkildə artırılması.


Skorun hesablanması zamanı aşağıda qeyd olunan kateqoriyalar üzrə toplanılan məlumatlar iştirak edir:

1. Sizin əvvəlki dövrlərə olan ödəniş tarixçəniz və davranış performansınız;

2. Hal-hazırda aktiv olan kreditləriniz və onların ödənişi ilə bağlı davranışlarınız;

3. Kredit tarixçənizin uzunmüddətliliyi və maliyyə institutları tərəfindən təyin edilmiş prosedurlara riayət etmə;

4. Kredit tarixçənizdə olan kredit tipləri və onların təyinatı;

5. Yenilənən kreditləriniz və onlar üzrə davranış performansı;

6. Borcalanın demoqrafik məlumatları.


Borcalan kredit skorunun daha da yaxşı olması üçün yuxarıda qeyd olunan kateqoriyaları rəhbər tutmalıdırlar.