Sadə

 • Ödənişsiz
 • Kredit hesabatı (ildə 2 dəfə)
 • Skorinq (ildə 2 dəfə)
 • Kredit hesabatının yönləndirilməsi

Standart

 • 5 AZN (illik)
 • Kredit hesabatı (ildə 6 dəfə)
 • Skorinq (ildə 6 dəfə)
 • Kredit hesabatının yönləndirilməsi (ildə 6 dəfə)

Gümüş

 • 10 AZN (illik)
 • Kredit hesabatı (ildə 12 dəfə)
 • Skorinq (ildə 12 dəfə)
 • Kredit hesabatının yönləndirilməsi (ildə 12 dəfə)