Service name

Kredit Hesabatı

Kredit hesabatı - "Kredit büroları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunla icazə verilən məqsədlər və həcm daxilində məlumat istifadəçilərinə kredit tarixçəsindən verilən...

Service name

Skorinq

Skorinq – riyazi-statistik metodlara əsaslanan və borcalanın krediti geri ödəmə imkanlarını cari kredit tarixçəsi əsasında qiymətləndirən reytinq sistemidir.Təqdim olunan skorinq...

Service name

Kredit tarixçəsinin mübahisələndirilməsi

Əgər Siz kredit hesabatınızda qeyd olunan məlumatların səhv olduğunu düşünürsüzsə, səhv hesab etdiyiniz məlumatı mübahisələndirmək hüququna maliksiniz. Bunun üçün ilkin...