Service name

Kredit Hesabatı

Kredit hesabatı - "Kredit büroları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunla icazə verilən məqsədlər və həcm daxilində məlumat istifadəçilərinə kredit tarixçəsindən verilən...

Service name

Skorinq

Skorinq statistik metodlara əsaslanan, borcalanların davranışlarının yoxlanılması və maliyyə imkanlarının daha da əlçatan olması və rahat şəkildə borcalan tərəfindən əldə...

Service name

Kredit tarixçəsinin mübahisələndirilməsi

Əgər Siz kredit hesabatınızda qeyd olunan məlumatların səhv olduğunu düşünürsüzsə, səhv hesab etdiyiniz məlumatı mübahisələndirmək hüququna maliksiniz. Bunun üçün ilkin...