Skorinq Skorinq

Skorinq – riyazi-statistik metodlara əsaslanan və borcalanın krediti geri ödəmə imkanlarını cari kredit tarixçəsi əsasında qiymətləndirən reytinq sistemidir.


Təqdim olunan skorinq modelində ballar 1-1000 arasında dəyişir. Fərdi reytinqlər çoxsaylı faktorların təsiri altında formalaşır. Bu faktorlardan ən çox təsir edən beşi aşağıdakılardır:

• Kredit tarixçəsi üzrə gecikmə günlərinin olmaması;

• Son üç ay üzrə ödənişlərdə gecikmələr;

• Aktiv kreditlərin sayı;

• Aylıq borc yükünün həcmi;

• Borclu olduğu kredit təşkilatının tipi


Aşağıdakı səbəblərdən skor hesablanmasından imtina olunur:


AB - Şəxsin cari dövr üzrə aktiv öhdəliyində yüksək gecikmə günləri mövcuddur.

CC - Şəxsin son 12 ay ərzində aktiv öhdəliyi mövcud olmamışdır.

TN - Şəxs qiymətləndirmə üçün çox yenidir.

NC - Şəxsin hər hansı kredit öhdəliyi mövcud deyil.

TY - Şəxsin yaşı 16-dan kiçikdir.

NU - Şəxsin yenilənməmiş aktiv kreditləri mövcuddur.

LP - Hüquqi şəxslərə skorların verilməsi nəzərdə tutulmamışdır.