Büro maliyyə sabitliyinə dəstək verir

Məlumat | 31.01.2022

Büro kredit risklərinin azaldılmasının dəstəklənməsinə, borcalanların maliyyə intizamına, borcalma nüfuzunun qorunmasına təşviq edilməsinə, maliyyə inklüzivliyinin artırılmasına və maliyyə infrastrukturunun mühüm elementlərindən biri kimi çıxış etməklə maliyyə sabitliyinə dəstək verir. 

Beləliklə Büro maliyyə infrastrukturunun mühüm elementi olaraq maliyyə təchizatçıları ilə istehlakçılar arasında informasiya assimmetriyasını minimallaşdırmaqla maliyyə sabitliyinə öz töhfəsini vermiş olur.